Prayers

Chenrezig Prayer for the Living, those with the coronavirus, those who care for them, and those who are suffering from anxiety during this difficult and stressful time.

Aaron Geoghegan, Jong-Rok Yi, John Geoghegan, Naomi Weissler, Aaron, Kara, Tom, Jack, Jonathan Weissler, Lisa Questa, Kelta, Blaise, Sharon, Chaggai Weissler, Margaret Geoghegan, Madan Jadhav, Dorje Chering, Tsendey Tanzin Chophel, Fredrik Magnusson, Junyou Guo (郭俊友), Shuping Cui (崔淑萍), Peggy Goodhue, Joanne Goodhue, China Goodhue, Joseph Metz, Lisa Metz, Billie Metz, Herbert Kropfreiter, Herta Kropfreiter, 林徐環, 莊黃炎, 黃秀月, 王江麗香, 王詔璇, 范秀蓉, 游素惠, 釋傳恵, 釋傳能, 釋慧行, 釋復觀, Marcelle Verrier, Martial Verrier, 陳俊元, 陳福泉全家, 陳冠榮全家, 蔡金棗, 蔡政儒全家, Chen Li Jung (陈丽蓉), Sunsimhang, Sophie Yeshi Grace Pollock, 何淵綿, 章寒星, 何清弘, 何清堯, 何清舜, 林月桃, Vasilije Afanasijev, Boris Johnson, Yuen-Mien Ho, Han-Hsing Chang, Alexander Ho, Calvin Ho, Timothy Ho, Zhang Jin Wen (Yi-Jin), Zhang Li Jia (Wei-sing), Zhang Nei Wen, Zhang Dao Hsing, Tseng Ben (Po-chun), Tseng Chun Hsiao, Zhang Yu Hsing, Evelin Castillo-Chang, Francisco Castillo, Zhang Han-In, Ho Calvin, Ho Timothy, Ho Alex, Ho Yuen Mien, Ho Wei-wei, Zhang Zhi Li, Tsui Yau Chuen, Wang pei ji, Cai yan bo, Huang huo, Wong wing, Wong hoi, Wong kong ho, Wong kong yui, Huang xi xi, Liu wu mei, Huang ai xin, Huang guan feng, Xiong wen jing, Huang yi xuan, Huang yi jin, Li guo ming, Huang yu, Li si yan, Li en yan, Jia Daiwei, Xiong Min, Jia Siqi, Liu Jing, Cai Yijing, Li Zhenning, Zhou Weitong, Xiong Ling, Li Mo, Li Sai, Li Naitie, Li Naiqiang, Wang Guitao, Wang Zuobao, Xiwen Liu, Wendy Ng, Elsi Eng, Xiuqin Zhang, Chungao Wu, Shulan Huang, Zenghua Liu, Jia, Bao, Shan, Ma li, Zheng yu sheng, Meng de xin, Ma zeng qiang, Zhu gui fang, Ma qiu chen, Ma teng, 馬麗, 鄭雨盛, 孟德馨, 馬增強, 朱桂芳, 馬秋宸, 馬騰, 钱泽民, 鲍淑珍, 贾秀芹, 钱文蕾, 严昫, 严思齐, 韦书瑛, John Lundquist, Suzanne Lundquist, Jenny, Margaret, Eric, Peter, Jack, Gien, Chris Bleijs, Bao, Yu, Fang, Mei, Qing, Hua, Dian Tran, Thanh Hoa Tran, Hue Vien Huynh, Gia Kiet Tran, Richard Lee, Kerry Huynh, David Huynh, Mandi Tran, Jake Wong, Audree Wong, Steve Wong, Georges Brice, Danièle Pétin, Louis Brice, Emmanuel Brice, Volodia Brice, Kathy Beckett, Audrey Brice, Mathias Brice, Maelanne Brice, Olga Brice, Nguyen Duc Quy, Dang Thi Nham, Annie Nguyen duc Quy, Terris Nguyen Temple

 

Red Buddha Amitabha Prayer for the Deceased, victims of COVID-19.

Margueridette Arnau (2021/03/12), Inácio José dos Santos (2020/09/17), 李以义 (2020/07/22), Pierre-Henri de la Fabrègue (2020/06/13), Louise Sanet (2020/06/26), David D Walter (2020/06/23), Joseph Clarke (2020/06/20), Yue Zengshi (2020/05/21), Ginette Girardeau (2020/05/02), 張發發 (2020/05/05), Jean-Philippe Martinot / Lama Zangpo (2020/04/21), Michel Bony (2020/04/05), Maxine Jenkins (2020/04/19), Nic Maasz (2020/03/28), Ehrling Magnusson (2020/04/16), Majt Romain (2020/04/08), 林瑞玲 (2020/04/03), Posnic Jeannine (2020/04/01), 鄭水盛 (2020/04/08), 釋深果 (2020/03/16), 王順意 (2020/02/27), Zhang Jingjing (2020/04/06), Liu Shupin (2020/04/03), Eddie (2020/04/05), Marina Nice (2020/03/30), 狗 東東 (2020/3/22), Liu Zhiming (2020/02/18), Li Xuan (2020/01/21), Lei Mucheng (2020/02/27), Xia Sisi (2020/02/23), Ai Dong (2020/02/22), Jiang Jinbo (2020/01/28), Li Wenliang (2020/02/07), Jiang Xueqing (2020/03/01), Wang Bing (2020/02/18), Feng Xiaolin (2020/02/27), Zhang Kangmei (2020/02/14), Liu Fan (2020/02/14), Xiao Jun (2020/02/08), Wu Yong (2020/03/22), Huang, Wenjun (2020/02/23), Mei Zhongming (2020/03/03), Peng Yinhua (2020/02/20), Zhong Shengwen (2020/03/30), Huang Yuanlin (2020/03/30), Rao Chaoyin (2020/03/30), Zeng Shunfu (2020/03/30), Fan Guiwei (2020/03/30), Zheng Hong (2020/03/30), Zhang Shuwei (2020/03/30), Hu Minghai (2020/03/30), Zhang Mingfu (2020/03/30), Zhou Quansheng (2020/03/30), Chen Zhanghua (2020/03/30), Liu Bing (2020/03/30), Li Tianyun (2020/03/30), Liu Jun (2020/03/30), Liu Yong (2020/03/30), He Guiyin (2020/03/30), Li Honggang (2020/03/30), Chen Wenlong (2020/03/30), Feng Caiyong (2020/03/30), 波罗斯杰 (2020年3月31号), Colette Daupeyroux (29/03/2020), Anila Kuncho (27/03/2020)

 

As you accumulate repetitions of prayers, please mail your accumulated number to us. We will keep track until the end of the pandemic.

 

accumulated number of prayers

Till now, times of reciting the prayers we have accumulated (according to the emails that we have received):

110321